Menu

साथ जोड्नु शुरुवात हो, साथ रहनु प्रगति र साथ काम गर्नु सफलता हो । - हेनरी फोर्ड

दैनिक सयौ नेपलीहरूद्वारा अवलोकन गरिने प्रेरक संसारमा विज्ञापन दिइ लाभ उठाउनुहोस् ।

विज्ञापन स्थान तथा विज्ञापन दर रेट


१. हेडिङको छेउमा (दर : ५०० प्रती वर्ष)

२. साइडबारमा (दर : ३०० प्रती वर्ष)

३. लेखको अन्ततर्फ (दर ३०० प्रती वर्ष)

४. फूटर एड् (दर २०० प्रती वर्ष)

नोट : उपर्युक्त दर रेट डिफल्ट एड् साइजका लागि हो । साइजमा हुने घट-बढ संगै मूल्य पनि बढ्न सक्नेछ ।

पुनश्च : हामी वैंक डिपोजिट, इ सेवा, पेइपाल, मोवाइल व्यालेन्स ट्रान्सफर सपोर्ट गर्दछौ । 
 
Top