Menu

खलिल जिब्रान
एउटा जरायोले बिहानी पख आफ्नो छायाँ हेर्यो र भन्यो, मैले आफ्नो सवारीको लागी ऊँट पाउनु पर्छ ।
उसले बिहानको सारा समय ऊँटको खोजीमा समाप्त गर्यो । तर मध्यान्हमा दोस्रो पटक आफ्नो छायाँ हेर्यो र भन्यो, मेरो लगी त एउटा मुसो पनि पर्याप्त छ ।

-  खलिल जिब्रान

Post a comment व्लग खाता

माथीको सामाग्री कस्तो लाग्यो ? कुनै प्रतिकृया भए यहाँ लेख्नुहोस् । अब तपार्इले Emoticon तथा Facebook Comment पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । Facebook प्रतिकृयाका निम्ति माथीको फेसवुक ट्याब थिच्नुहोस् ।

 
Top