Menu


१. पुस्तकहरू अती धेरै छन् तर समय अती थोरै छ ।
So many books, so little time. - Frank Zappa

२. पुस्तक विनाको कोठा आत्मा विनाको शरीर जस्तै हुन्छ ।
A room without books is like a body without a soul. - Marcus Tullius Cicero

३. पुस्तक जतीको असल मित्र अर्को कुनै छैन ।
There is no friend as loyal as a book. - Ernest Hemingway

४. जसले साथमा पुस्तक ल्याएको हुदैन उसमाथी कहिल्यै भरोसा नगर्नु ।
Never trust anyone who has not brought a book with them. - Lemony Snicket

५. मलाई टिभी एकदमै शिक्षाप्रद लाग्यो । किनभने जब कसैले यसलाई खोल्छन् म अर्को कोठामा जान्छु र पुस्तक पढ्छु ।
I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book. - Groucho Marx

Post a comment व्लग खाता

माथीको सामाग्री कस्तो लाग्यो ? कुनै प्रतिकृया भए यहाँ लेख्नुहोस् । अब तपार्इले Emoticon तथा Facebook Comment पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । Facebook प्रतिकृयाका निम्ति माथीको फेसवुक ट्याब थिच्नुहोस् ।

 
Top