Menu

- व्यावहारीकता विनाको शिक्षा अपूर्ण हुन्छ ।

- योजना विनाको लक्ष्य अपूर्ण हुन्छ ।

- उत्साह विनाको सुरूवात अपूर्ण हुन्छ ।

- आत्मविश्वास विनाको कार्य अपूर्ण हुन्छ ।

- साहस विनाको अस्त्र अपूर्ण हुन्छ ।

- गन्तव्य विनाको यात्रा अपूर्ण हुन्छ ।


- त्याग विनाको प्रेम अपूर्ण हुन्छ ।


- सुगन्ध विनाको फूल अपूर्ण हुन्छ ।


- संघर्ष विनाको सफलता अपूर्ण हुन्छ ।


- सपना विनाको मान्छे अपूर्ण हुन्छ ।Post a comment व्लग खाता

माथीको सामाग्री कस्तो लाग्यो ? कुनै प्रतिकृया भए यहाँ लेख्नुहोस् । अब तपार्इले Emoticon तथा Facebook Comment पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । Facebook प्रतिकृयाका निम्ति माथीको फेसवुक ट्याब थिच्नुहोस् ।

 
Top