Menu


 • थोरै बोलौ - धेरै सुनौ
 • थौरै योजना बनाऔ - धेरै कार्यान्वयन गरौ
 • थोरै गुनासो गरौ - धेरै प्रोत्साहन दिऔ
 • थोरै चिन्ता गरौ - धेरै आशा गरौ
 • थोरै शंका गरौ - धेरै विश्वास गरौ
 • थोरै अल्छ्याइ गरौ - धैरै स्फूर्ती निकालौ
 • थोरै रिस दखाऔ - धेरै मुस्कान बाडौ
 • थोरै असुरक्षा होस् - धेरै भरोसा होस्
 • थोरै कातर बनौ - धेरै हिम्मत राखौ
 • थोरै वेवास्ता गरौ - धेरै बुझ्ने प्रयाश गरौ
 • थोरै घृणा गरौ - धेरै प्रेम गरौ
 • थोरै कृतघ्न बनौ - धेरै कृतज्ञ बनौ
 • थोरै लापरवाह गरौ - धेरै सम्हार गरौ
 • थोरै जंकफूड खाऔ - धेरै सलाद खाऔ 
यसरी जीवनलाई उन्नत बनाउन सकिनेछ ।Post a comment व्लग खाता

माथीको सामाग्री कस्तो लाग्यो ? कुनै प्रतिकृया भए यहाँ लेख्नुहोस् । अब तपार्इले Emoticon तथा Facebook Comment पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । Facebook प्रतिकृयाका निम्ति माथीको फेसवुक ट्याब थिच्नुहोस् ।

 
Top