Menu

यदि A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
बराबार : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 भए,

अब हेरौ कसको प्रतिशत कती ?
L+U+C+K = 12+21+3+11= 47%
H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11= 98%
A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5= 100%

यसरी हेर्दा सफलताको लागि भाग्यको स्थान जम्मा ४७% प्रतिशत छ, कडा मेहनतको स्थान ९८% प्रतिशत यद्यपी यो आफैमा सत प्रतिशत छैन । तर सफलताका लागि प्रवृत्ती/व्यावहार को स्थान सत प्रतिशत छ । जब तपाईको प्रवृत्ती सकारात्मक हुन्छ तब मात्र सबैथोक सकारात्मक हुदै जान्छ । खराब प्रवृत्तीबाट गरिएको जति नै कडा मेहनत गरे पनि पूर्ण सफलता प्रदान गर्न सक्दैन ।

यस्तै गरी तपाईले अन्यको प्रतिशत निकाल्न सक्नुहुन्छ ।


Post a comment व्लग खाता

माथीको सामाग्री कस्तो लाग्यो ? कुनै प्रतिकृया भए यहाँ लेख्नुहोस् । अब तपार्इले Emoticon तथा Facebook Comment पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । Facebook प्रतिकृयाका निम्ति माथीको फेसवुक ट्याब थिच्नुहोस् ।

 
Top