Menu

१. प्रेरक संसार कस्तो प्रकृतीको वेबसाइट हो ?

- यो नेपाली भाषा जान्नेबुझ्ने सबैका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न एवं आफ्नो क्षेत्रमा निरन्तर अघि बढ्नका लागि प्रेरित गर्ने हेतुले निर्माण गरिएको वेबसाइट हो ।२. यहाँ कस्ता सामाग्रीहरू प्रकाशित गरिन्छ ।

- मुख्यतः विभिन्न विधा एवं क्षेत्रका पेररक सामाग्रीहरू प्रकाशित गरिन्छ ।३. के मैले यस् वेव्लगमा योगदान गर्न सक्छु ?

- सक्नुहुन्छ ।४. मैले प्रेरक संसारमा कसरी योगदान गर्न सक्छु ?

- तपाईले नियमीत प्रेरक सामाग्रीहरू प्रेषण गरी, नियमीत लेख बनि, हाम्रा कार्यक्रमहरूमा सहभागी बनि प्रेरक संसारमा योगदान गर्न सक्नुहुनेछ । मुख्यतः तपाईको नियमीत अपडेट तथा प्रचार प्रसारका कार्यहरूनै महत्वपूर्ण छ ।५. के नेपाली बाहेक अन्य भाषामा प्रेषित सामाग्री अस्विकृत हुन्छ ?

- यसको प्रमुख भाषा नेपाली भएको हुदा दोश्रो भाषा स्विकृत छैन । यद्यपी मागेको खण्डमा तोकिएको भषाका सामाग्रीहरू प्रेषण गर्न सकिनेछ ।६. के प्रेरक संसार कुनै संस्थासँग आबद्ध छ ?

- प्रेरक संसार कुनै पनि संस्थासँग आबद्ध रहेको छैन ।७. मैले प्रेषित गरेको रचना प्रकाशित भएको छैन, किन ?

- प्रकाशन अयोग्य सामाग्री भएको खण्डमा हामी तपाईलाई इमेलद्वार जानकारी गराइन्छ । यदि इमेल प्राप्त नभएको तथा रचना प्रकाशित नभएको खण्डमा तपाईले हामीलाई इमेल गर्नुभयो भने हामी छानविन गर्नेछौ ।८. चन्दाद्वारा उपलब्ध गराइएको रकम कहाँ खर्च हुन्छ ?

- सहयोगद्वारा उपलब्ध गराइएको रकम तथा विज्ञापन द्वारा उठेको रकम प्रेरक संसारको स्तरोन्नती, प्रचार प्रसार, प्ररिश्रमिक, पुरस्कार आदि कार्यमा खर्च गरिनेछ ।९. पुरस्कार कसरी प्राप्त गर्ने ?

- विजेताद्वारा उपलब्ध गराइएको मोवाइल नं. रिचार्ज सेवाद्वारा निश्चित रकम उपलब्ध गराइन्छ ।१०. प्रेरक संसारको सञ्चालक (Admin.) बन्न के गर्नुपर्दछ ?

- तपाईले प्रेरक संसारको परिमार्जित रूप (स्तरोन्नती) को परिकल्पनाका साथै आफ्नो पूर्ण विवरण प्रेषित गर्नुपर्नेछ ।

 
Top