Menu

दुःखको समयमा सुख खोज्दछ ।
सुखको समयमा इश्र्यालु बन्दछ ।
अश्रय दियो टाउकोमा टेक्छ ।
आदर गर्यो चाकडी सम्झन्छ ।
गुण गर्यो बैगुण सम्झन्छ ।
फाइदाकालागि ज्यान फाल्छ ।
प्रेम गर्यो धोका दिन्छ ।
जनेको छ सिकाउदैन ।
क्षमा दियो काँतर सम्झन्छ ।
शिक्षित छ जे पायो त्यही बोल्छ ।
आफूले आफैलाई ठूलो ठान्छ ।

Post a comment व्लग खाता

माथीको सामाग्री कस्तो लाग्यो ? कुनै प्रतिकृया भए यहाँ लेख्नुहोस् । अब तपार्इले Emoticon तथा Facebook Comment पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । Facebook प्रतिकृयाका निम्ति माथीको फेसवुक ट्याब थिच्नुहोस् ।

 
Top