Menu

द्रष्टव्य :- यस संक्षिप्त प्रयोगका सर्तहरु नीति तथा नियमको एक खण्ड सरह हो । यसले पूर्णरुपमा प्रयोगका सर्तहरुलाई सारंसमा व्यक्त गर्दछ ।

क) हाम्रो उद्देश्य
- देवनागरी लिपी जान्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा विभिन्न स्रोतहरुमा छरिएका सकारात्मक सन्देश दिने प्रेरक सामाग्रीहरु एकीकृत रुपमा उपलब्ध गराउने ।
- यहाँका सामाग्रीहरु विश्वव्यापीरुपमा विना शूल्क उपलब्ध छ ।

ख) अध्ययनकर्ता अधिकार 
यस प्रेरक संसारमा तपाई निम्न कार्यहरु गर्न सक्षम हुनुहुन्छ ।
- निःशुल्क रुपमा अध्ययन गर्ने तथा सामाग्रीहरु प्रिन्ट एवं डाउनलोड गर्ने ।
- यहाँका सामाग्रीहरु स्वतन्त्ररुपमा साझाकारण एवं पुनः प्रयोग गर्ने ।
- यहाँका सामाग्रीहरुको संख्या एवं गुणस्तर अभिवृद्धीका लागि योगदान गर्ने ।

ग) अध्ययनकर्ता सर्तहरु
उपर्युक्त कार्यहरु तपाई निम्न सर्तहरुमा आधारित भएर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
- तपाईद्धारा प्रेषित सामाग्रीको दायित्व प्रकाशित मितीदेखि स्वयंद्धारा वहन गर्नुपर्ने ।
- सबै जात एवं वर्गका व्यक्तिहरुलाई असर नपर्ने वातावरण निमार्ण गर्नुपर्ने छ ।
- हाम्रो पद्धती एवं व्यवस्थालाई असर पुराउने कुनै पनि हानिकारक कार्य गर्न पाइनेछैन ।
- तपाईले हाम्रो यस् साइटको प्रयोग गरिरहदा हाम्रो प्रयोगका सर्तहरु, नीति तथा नियमहरुको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ ।
 
Top