Menu


सिकाइ प्रभावकारिता

सन् १९६८ मा शिक्षाविद् कोबुनले कुन सूचनाको प्रवाह ज्यादा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा एक अध्ययन गरे । जसको निष्कर्ष यस्तो थियो :

- स्वाद (TASTE) मार्फत १% सिकाइ हुन्छ ।
- स्पर्श (TOUCH) मार्फत १.५% सिकाइ हुन्छ ।
- सुँघाइ (SMELL) मार्फत ३.५% सिकाइ हुन्छ ।
- सुनाइ (HEARING) मार्फत ११% सिकाइ हुन्छ ।
- हेराइ (SIGHT) मार्फत ८३% सिकाइ हुन्छ ।

यस्तै कुन कार्यबाट कति प्रतिशत स्मरण हुन्छ भन्ने पनि बताइएको छ :

१०% स्मरण पढाइबाट हुन्छ ।
२०% स्मरण सुनाइबाट हुन्छ ।
३०% स्मरण हेराइबाट हुन्छ ।
५०% स्मरण हेराइ र सुनाइबाट हुन्छ ।
७०% स्मरण भनाइद्वारा हुन्छ
९०% स्मरण भनाइ र गराइबाट हुन्छ ।

चिनिया कहावत छ :

मैले सुने, मैले बिर्से
मैले देखे, मैले सम्झे
मैले गरे, मैले बुझे ।

यसर्थ दह्रो स्मरणको लागि आफैले भन्ने अनि गर्ने गर्नुपर्दछ ।

Post a comment व्लग खाता

माथीको सामाग्री कस्तो लाग्यो ? कुनै प्रतिकृया भए यहाँ लेख्नुहोस् । अब तपार्इले Emoticon तथा Facebook Comment पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । Facebook प्रतिकृयाका निम्ति माथीको फेसवुक ट्याब थिच्नुहोस् ।

 
Top